Rödfärgning

Vi målar ladugårder, uthus, bostäder – allt som du vill ha rött!

Vi målar både byggnader som redan är målade med Falu Rödfärg och behöver målas om, samt målar helt nytt på det som är omålat. Vi utgår från Flen och utför måleriarbeten inom och runt Sörmland.

 

Vita detaljer

Vi samarbetar med en målare som målar vitt, så att du kan få allt målat samtidigt!

Kontakta oss Falu Rödfärg

Varför rödfärgning?

Vi använder uteslutande Falu Rödfärg – en slamfärg vars pigment kommer från Falu Gruva. Det är en naturprodukt med över 20 olika mineraler som alla bidrar till färgens unika egenskaper. Slamfärg är relativt täckande och ger en matt yta som ger ett gott träskydd eftersom det underliggande träet fuktas snabbt vid regn, men torkar också snabbt.

Rödfärgens historia

1600-tal

De första faluröda spåren härstammar ända från 1500-talet. Rödfärgade timmerhus var tecken på rikedom och status. Förebild var kontinentens byggnader av rödtegel. Städernas myndigheter beordrade rödfärgning av gatufasader inför kungabesök.

 

1700-tal

Från städerna spreds tekniken att rödfärga husen. Runt om i landet byggdes ståndsmässiga herrgårdar, knuttimrade och röda. Från herrgårdarna spred sig sedan modet till välbärgade bergsmansgårdar, bondgårdar och prästgårdar. Samtidigt blev det vanligare att husen i städerna kläddes med panel och målades i ljusa oljefärger.

 

1800-tal

Bönderna färgade nu sina boningshus och uthus. Mot slutet av 1800-talet hade den faluröda färgen nått gemene man. Nationalromantiken svepte över landet och särskilt Carl Larsson med sitt Sundborn bidrog till drömmen om den lilla röda stugan.

 

1900-tal

Hembygdsrörelsen och egnahemsrörelsen på 1930-talet gav rödfärgen ett uppsving. Efter andra världskriget kom andra färger, som plastfärger och moderna oljefärger. På senare år har dock allt fler av våra unga arkitekter introducerat Falu Rödfärg i modern arkitektur samtidigt som intresset för byggnadsvård ökat och därmed även intresset för Sveriges nationalfärg med dess beprövade egenskaper.

 

Text från Falu Rödfärg – läs mer på deras hemsida!